การปลูกทุเรียน ภาคอื่นๆ

การปลูกทุเรียน ภาคตะวันตก

การปลูกทุเรียน ภาคอื่นๆ

การพัฒนาการปลูกทุเรียนของประเทศไทยในหลายๆพื้นที่นั้น คุณภาพที่ได้จากผลผลิตแทบจะไม่แตกต่างกันมากนัก ขอพูดถึงการปลูกทุเรียนของทางภาคตะวันตกบ้าง ทุเรียนกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง เกษตรหลายพื้นที่เลิกปลูกพืชชนิดอื่นและหันมาปลูกทุเรียนแทน บนพื้นที่ 15 ไร่ ชาวสวนเริ่มแรกจากการปลูกต้นมะม่วง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จราคาผลผลิตตกต่ำ และเปลี่ยนมาปลูกผักแทนก็ล้มเหลวอีก

ปัจจุบันจึงหันมาปลูกทุเรียนแทน เริ่มต้นจากซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองมาปลูกจำนวน 100 กิ่ง ปลูกไปแล้วเหลือรอดเพียง 40 กิ่ง สาเหตุที่ทุเรียนรอดน้อยเพราะชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการปลูกทุเรียนอย่างแท้จริง ชาวบ้านได้ปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ หลังจากปลูกได้ประมาณ 5 ปี ทุเรียนก็เริ่มออกลูกประมาณ 5-6 ลูกแต่ไม่ได้ขายนำมารับประทานเองเมื่อเห็นได้ผล ชาวบ้านจึงหันมาศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนและคอยดูแลบำรุงรักษาจนกระทั่งทุเรียนอายุได้ 6 ปี สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1 ตันต่อปี และทุเรียนทั้ง 40 ต้นให้ผลผลิต 2-4 ตันต่อปี

รายได้จากการขายทุเรียน

จะมีพ่อค้าจากกรุงเทพ เพื่อนำไปขายกันตามที่ต่างๆเช่น ตลาดไท และจังหวัดใกล้เคียงมารับซื้อถึงในสวน กิโลละ 150 บาท
ทำให้มีรายได้จากขายทุเรียน ปีละสามแสนถึงหกแสนบาท ปัจจุบันได้เพิ่มการปลูกเต็มพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 300 ต้น จากผลผลิตทั้งหมด ได้แบ่งมาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ทำทุเรียนทอด ราคาต่อกิโลก็จะเพิ่มขึ้น กิโลละ 400 บาทขึ้นไป หรือจะทำทุเรียนฟรีชดรายเพื่อให้เก็บรักษาไว้ได้นานแล้วยังคงคุณภาพไว้ถึง 90%