การแปรรูปทุเรียนทอด

ทุเรียนทอดเป็นวิธีการแปรรูปทุเรียนที่ได้รับความนิยมวิธีนึง

แปรรูปทุรียนทอด

การแปรรูปทุเรียนทำได้หลายอย่างมาก เช่น ทุเรียนฟรีซดาร์ย ทุเรียนทอดกรอบ ข้าวเหนียวทุเรียน ไอศครีมทุเรียน

ทุเรียนทอดอาหารทานเล่นของใครหลายๆคน ที่มีความ หอม กรอบ อร่อย การแปรรูปทุเรียนเริ่มจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร โดยโครงการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตร นอกจากทุเรียนทอดแล้วยังสามารถแปรรูปทุเรียนได้อีกหลายอย่าง เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต่อยอดมาจากการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ของทางภาคใต้ เพื่อรองรับภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชาวบ้านก็หาวิธีเพื่อเพิ่มมูลค่าของทุเรียน ด้วยการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด

ทางชาวบ้านจังหวัดยะลา จะนำผลผลิตที่ผลิตได้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นหลัก เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน จากเดิมเน้นปลูกทุเรียน เมื่อถึงเวลาขายก็จะมีพ่อค้าเข้ามารับทุเรียนถึงในสวนแล้วกดราคา วิธีนี้จะทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ แต่เมื่อมีโครงการแปรรูปขึ้นมาชาวบ้านจะขายทุเรียนที่แปรรูปให้กับโครงการ และทางโครงการจะรับซื้อในราคาที่แพงกว่าพ่อค้าคนกลาง

เมื่อโครงการได้รับสินค้าทุเรียนทอดไปแล้ว ก็จะนำไปขายต่อให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง online เช่น หน้า website, line , facebook หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยทุเรียนทอด ราคามีตั้งแต่ 50 บาทถึง 300 บาท การทำโครงการแปรรูปแบบนี้ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และยกเป็นโครงการตัวอย่างที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีกับชุมชนด้วย

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม  : วิธีทำทุเรียนทอด