ทุเรียนป่าละอู

ทุเรียนป่าละอู อยู่ที่ไหน

ทุเรียนป่าละอู

ทุเรียนป่าละอู อยูที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพราะปลูกทุเรียนรวมได้ทั้งหมดประมาณ 700,000 ไร่ ซึ่งจะให้ผลผลิตทั้งหมด 650,000 ตันต่อปี
ซึ่งทุเรียนทีปลูกมากที่สุดในเขตภาคตะวันออก รองลงมาได้แก่ภาคใต้และภาคอื่นๆ คนส่วนใหญ่นั้นคิดว่าทุเรียนคุณภาพดีมักจะอยุ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
แต่จริงๆแล้วที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนแล้วให้คุณภาพดี เนื่องจากชาวสวนที่นี่ได้นำเอาเมล็ด
ทุเรียนพันธ์หมอนทองจากภาคใต้และทางจังหวัด จันทบุรีมาลองปลูก โดยเริ่มแรกก็ปลูกกินเองก่อน โดยตอนที่ปลูกก็ดูแลต้นทุเรียนเป็นอย่างดี เมื่อออกผล
จึงทำให้ ทุเรียนป่าละอู รสชาติ ดี หวาน มัน อร่อย และมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ จึงได้เริ่มขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มมากขึ้น

การขยายพันธุ์ทุเรียน มีหลายวิธี

1. การเพาะเมล็ด

2. การตอนกิ่ง

3. การติดตา

4. การทาบกิ่ง

5. การเสียบยอด

วิธีการเพาะพันธุ์ทุเรียน

ชาวสวนจะทำวิธี นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดไว้ ไปเพาะให้ได้ต้นกล้า และเมื่อต้นทุเรียนเริ่มโตจะทำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ แต่วิธีที่ทำได้สะดวกและจำนวนมาก
และได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆนั้นก็คือการเสียบยอด เมื่อให้ผลผลิตทุเรียนป่าละอูจะมีรสชาติ หวาน มัน ผิวทุเรียนที่แกะแล้วจะเนียน มีเมล็ตลีบ เนื้อมากและเนื้อแห้งสนิท และที่เรียกว่าป่าละอูนั้น เพราะว่าคำว่าละอู นั้นเป็นภาษากระเหรี่ยงแปลว่าไผ่ เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่สวนเป็นป่าไผ่ จึงทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยข้างมาก ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนป่าละอูนั้นมีรสชาติดีแสนอร่อย

เมื่อทุเรียนเติบโตได้ 3 – 4 ปีก็จะเริ่มออกดอก และเข้าปีที่ 5 ก็จะเริ่มออกผลต้นละ 10 – 20 ลูก ฤดูกาลออกผลก็ประมาณเดือนกรกฏาคม จะออกทีหลังทุเรียนจากจันทบุรี ที่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ มีพื้นที่ในปลูกทุเรียนป่าละอูจำนวน 1760 ไร่ และเกษตรกรที่ขายทุเรียนป่าละอู จะไม่ตัดทุเรียนอ่อนขายจะขายเฉพาะทุเรียนแก่เท่านั้นเคล็ดลับในการกินทุเรียนหมอนทองป่าละอู ต้องทิ้งไว้ประมาณ 5 วันหลังจากตัด ทุเรียนถึงจะสุขพอดีกิน