พันธุ์ทุเรียนไทย

พันธุ์ทุเรียนไทย ทุเรียนทอดต้องพันธุ์หมอนทองเท่านั้น

พันธุ์ทุเรียนไทย

การเลือกพันธุ์ทุเรียนมาปลูกนั้น ควรเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพและต้องมีตลาดรองรับ พันธุ์การค้า ได้แก่ หมอนทอง ชะนี กระดุม ก้านยาว พันธุ์ใหม่ที่แนะนำ เช่น จันทบุรี1, จันทบุรี2, จันทบุรี3

ลักษณะพิเศษของทุเรียนแต่ละพันธุ์
พันธุ์ หมอนทอง ลักษณะทั่วไป เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่เละไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำมาทำทุเรียนทอด
ลักษณะพิเศษ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3 ถึง 4 กิโลกรัม ทรงของผลค่อนข้างยาวปลายผลแหลม ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก

พันธุ์ ชะนี ลักษณะทั่วไป เนื้อละเอียด สีเหลืองจัดเกือบเป็นสีจำปา รสชาติหวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็กและมีจำนวนเมล็ดน้อย
ลักษณะพิเศษ ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ น้ำหนักประมาณ 2.5 – 3 กิโลกรัม ผลมีรูปทรงหวด นั่นคือ กลางผลป่อง หัวเรียว ร่องพูค่อนข้างลึกเห็นได้ชัด ขั้วผลใหญ่และสั้น

พันธุ์ กระดุม ลักษณะทั่วไป เนื้อละเอียดสีเหลืองอ่อน เนื้อค่อนข้างบาง รสชาติหวานไม่ค่อยมัน เละง่ายเมื่อสุกจัดๆ เมล็ดมีขนาดใหญ่
ลักษณะพิเศษ ผลมีขนาดค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ทรงผลค่อยข้างกลม ด้านหัวและด้านท้ายของผลค่อนข้างป้านก้นผลบุ๋มเล็กน้อย หนามเล็กสั้นและถี่ ขั้วค่อนข้างเล็กและสั้น ลักษณะของพูเต็มสมบูรณ์ร่องพูค่อนข้างลึก

พันธุ์ จันทบรุี 1 ลักษณะทั่วไป เป็นลูกผสมระหว่างต้นพ่อหมอนทอง กับต้นแม่ชะนี เนื้อสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด เส้นใยน้อย กลิ่นไม่แรง เนื้อคงสถาพได้นาน ไม่เละ เมล็ดลีบ
ลักษณะพิเศษ ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 2.6 – 3.6 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างกลม พูไม่นูนชัดเจน หนามเล็กถี่สั้น อายุเก็บเกี่ยวสั้น ติดผลดีกว่าพันธุ์ชะนี 89 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์ จันทบรุี 2 ลักษณะทั่วไป เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างต้นพ่อพวงมณี กับต้นแม่ชะนี เนื้อสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นไม่แรง เมล็ดแห้ง
ลักษณะพิเศษ ผลค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 1.5 – 2.2 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่ แบ่งเป็นพูชัดเจน หนามใหญ่ถี่และสั้น อายุเก็บเกี่ยวสั้น ติดผลดีกว่าพันธุ์ชะนี 98 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์ จันทบรุี 3 ลักษณะทั่วไป เป็นลูกผสมระหว่างต้นพ่อก้านยาว กับต้นแม่ชะนี เนื้อสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นค่อยข้างแรง
ลักษณะพิเศษ ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 2.5 – 3.6 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่ พูมีขนาดเด่นชัด หนามใหญ่และสั้น ฐานกว้าง อายุเก็บเกี่ยวสั้น ติดผลดีกว่าพันธุ์ชะนี 76 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่หรือภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียนพันธุ์จันทบุรี ควรเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก เพราะมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ดินมีความอุมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี