รดน้ำให้น้ำทุเรียน ยังไงไม่ให้ตาย

การให้น้ำทุเรียน จะแบ่งตามระยะการเติบโตของต้นทุเรียน

การให้น้ำทุเรียน

เมื่อเราเริ่มปลูกทุเรียนแล้ว ควรมีวิธีให้น้ำทุเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย

การให้น้ำทุเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. การให้น้ำต้นทุเรียนปลูกใหม่
การรดน้ำทุเรียนควรรดน้ำแบบสม่ำเสมอเนื่องจากทุเรียนยังไม่โตมาก แต่ต้องคอยสังเกตุดูความชื้นของผิวดินด้วย ถ้าดินยังชื้นหรือยังไม่แห้งไม่ควรให้น้ำเพิ่ม เพราะจะทำให้รากต้นทุเรียนเน่าได้เพราะน้ำขัง

2. การให้น้ำต้นทุเรียนที่มีอายุ 1 – 5 ปี
รดน้ำปริมาณ 80 – 120 ลิตรต่อต้น ทุกๆ 3 – 4 วันและควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หมักประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี

3. การให้น้ำต้นทุเรียน เพื่อกระตุ้นการออกดอก
ให้งดการรดน้ำไปเลยอย่างน้อย 10 วันพร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8 24 24 ในปริมาณอัตรา 1ต่อ3 ของขนาดทรงพุ่ม

4. การให้น้ำต้นทุเรียน เมื่อต้นเริ่มออกดอกติดผล
รดน้ำอัตรา 1ต่อ3 ของการให้น้ำปกติ เช่นปกติให้น้ำ 300 ลิตรลดลงให้เหลือ 100 ลิตร

5. การให้น้ำต้นทุเรียน ระหว่างต้นติดผล
รดน้ำ 80 – 110 ลิตรต่อต้น ทุก 3-4 วันควรใส่ปุ๋ย 8 24 24 ในปริมาณอัตรา 1ต่อ3

6. การให้น้ำต้นทุเรียน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
รดน้ำ 80 – 110 ลิตรต่อต้น ทุก 3-4 วันควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น

สรุปการให้น้ำทุเรียน
ควรให้น้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของทุเรียนตามช่วงของการเจริญเติบโต โดยช่วงหลังการออกดอกและการพัฒนาออกผลถ้าจะให้น้ำควรให้น้ำ แบบมินิสปริงเกอร์ และควรให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำซึ่งจะช่วยลดการใช้แรงงานและต้นทุนการปลูกทุเรียน